Kích thước màng: 0,0001 mico
Khả năng xử lý: Loại bỏ được các thành phần: tạp chất siêu nhỏ, khuẩn, vi rút, chất hữu cơ, mùi clo, làm mềm nước hoàn toàn, loại bỏ cặn Canxi trong nước …
Đồng hồ đo bằng thép không gỉ, 2 màng RO, kiệm 50% năng lượng
Công suất: 2 m3/ ngày,  90 lít/giờ ( 2 màng RO)
chỉ số TDS đầu vào 1500 ppm